Vốn ngoại đổ vào Việt Nam tăng mạnh

Vốn ngoại đổ vào Việt Nam tăng mạnh

Vạn Xuân | Tính đến ngày 20/2, tổng vốn đăng ký cấp mới, tăng thêm và góp vốn mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài đạt 8,47 tỷ USD, tăng hơn 2,5 lần so...